Prathiphalam Thaneeduvan

Prathiphalam Thanneduvan Yeshurajan Vanniduvan
Adhikamilliniyum Naalukal
Nammude Aadhikal Thernniduvan

1 Daivika Bhavanamathil Puthu Vedukal Orukkiyavan
Varum Meghamathil Namme Cherthiduvan
Nadu Vaanathil Dutharumaai

2 Than Thiru Namathinay Mannil Nindakal Sahichavare
Thiru Sannidhau Cherthu Than Kaikalaal Avarude
Kannuneer Thudacheduvan

3 Swantha Janathinellam Pala Peedakal Cheythavare
Vannu Bandhitharakkiya-dharmmikalama-
Varkkantham Varutheduvan

4 Vinnilullathupole Ini Mannilum Daivahitham
Paripurnnamai Daivika Rajyam epparilum
Sthhapitham Aakkiduvan

5 Kalamellam Kazhiyum Innu Kanmathellam Azhiyum
Pinne-pputhuyugam Viriyum Thirike Varathe Naam
Nithyathayil Marayum

5/5 - (4 votes)